KAMK in Vietnamese

Tại KAMK có gì?

Đào tạo nhiều ngành nghề chất lượng với chi phí hiệu quả. Học phí 6000 euro/ năm (dành cho hệ Cử nhân và Thạc sĩ) 

Giảm 50% học phí cho Early bird, DUY NHẤT chỉ dành cho những sinh viên năm nhất xác nhận học sớm nhất.

Giảm 50% học phí dành cho sinh viên có kĩ năng tiếng Phần.  

Sau năm học đầu tiên, sinh viên có cơ hội cao nhận được học bổng 50% học phí (tri giá 3000 euro 1 năm) giảm trực tiếp cho học phí của năm học thuật tiếp theo. 

Như thế nào để đạt được học bổng?

Học bổng Early bird, có thể nộp cùng với hồ sơ đăng kí học tại Studyinfo.fi
Từ năm học thứ hai trở đi, sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng vào mỗi tháng 5 khi đạt đủ 55 tín chỉ/ năm học thuật.

Vì sao chọn KAMK?

Nộp đơn như thế nào?

Nộp đơn trực tiếp thông qua website www.studyinfo.fi

Thông tin thêm về Học phí và học bổng (tiếng Anh): https://www.kamk.fi/en/Study-at-KAMK/Tuition-Fee-and-Scholarships

Thông tin thêm về cách thức nộp hồ sơ (tiếng Anh): https://www.kamk.fi/en/Study-at-KAMK/How-to-Apply-for-Studies-at-KAMK

Take a look at a video made by one of our students

Contact information (in English):

KAMK Admissions Services
Email. admissions(at)kamk.fi
Tel. +358 44 7101 229

Scroll to Top